ซีวิคฟู้ด...แบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVId-19) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้บริษัทซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ที่เป็นบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการคลังสินค้า และรับฝากอาหารแช่แข็ง ได้ตระหนักและมองเห็นถึงความเป็นไปต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยมีมาตรการป้องกันดูแลที่ดี เพื่อความปลอดภัย ความห่วงใย และความใส่ใจต่อพนักงานภายในบริษัทฯ ทุกคน รวมถึงลูกค้าผู้มาใช้บริการคลังสินค้าและรับฝากสินค้ากับทางบริษัทฯ ของเรา ให้สามารถใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยสร้างเสริมปรับหาวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อควบคู่ไปกับความพยายามรักษา และฟื้นฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจ และธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ ในอนาคต และขอให้ทุกคนรับมือกับมันอย่างมีสติ ถึงแม้ว่าโรคระบาดจะทำให้หวาดกลัว แต่สิ่งเหล่านี้ทำให้ได้เรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองมากยิ่งขึ้น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ได้อย่างดีอีกด้วย

-->

ทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา พนักงานภายในของบริษัทฯ ได้รับการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ณ บริษัทซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด กับทางทีมแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการตรวจคัดกรองในครั้งนี้ ดำเนินการผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจากการให้ความร่วมมือ ของพนักงานภายในบริษัทฯ ทุกๆ ฝ่าย โดยที่ทุกๆ คนนั้น ได้มองเห็นและตระหนักถึงโรคที่ระบาดอยู่ในช่วงนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ เพื่อตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสดังกล่าวให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วย และบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆ คน จะต้องผ่านพ้น และปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นนี้ได้เป็นอย่างดี แบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)


คลิกเมนู