กิจกรรมงานวันครบรอบ 30ปี ของการก่อตั้ง บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด


บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ได้จัดกิจกรรมครบรอบ 30 ปี แห่งการดำเนินกิจการการให้บริการคลังสินค้าอาหารแช่แข็งของบริษัท เพื่อเฉลิมฉลองและความเป็นสิริมงคล และถือเป็นโอกาสในการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ในคราวเดียวกัน โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของบริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 บริษัทฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรมที่สำคัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินธุรกิจ คลังสินค้าอาหารแช่แข็ง สำหรับภาคเช้านั้นเป็นกิจกรรมครบรอบ 30 ปี ประกอบด้วย การจัดพิธีทำบุญทางศาสนา โดยคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร

หลังร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วนั้น คุณศุภโชติ แสงสุขเอี่ยม ได้นำเสนอแคมเปญ ฉลองครบรอบ 30 ปีสำหรับในโอกาสพิเศษนี้ ด้วยการปรับโฉมโลโก้ของบริษัทให้เป็นรูปแบบใหม่ ที่ดูเป็นเอกลักษณ์แสดงถึงการดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลายาวนานของบริษัท สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในการให้บริการ ซึ่งโลโก้นี้ถูกนำมาปักลงบนเสื้อยูนิฟอร์มใหม่ของพนักงานทุกคน รวมทั้งได้จัดทำของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่พนักงานทุกคนอีกด้วย

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงได้สนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน โดยมีการจัดทำของที่ระลึกเป็น “ถุงผ้า” เพื่อมอบให้แก่พนักงานทุกคน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้พนักงานใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก

และในการนี้คุณศุภโชติยังได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ Solar Rooftop และนโยบาย Industry 4.0 เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในวงการอุตสาหกรรมในปัจจุบันอีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ในหมู่คณะผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ในระหว่างนั้นได้จัดให้มีกิจกรรมเล่นเกมส์ร่วมกัน เพื่อแจกของรางวัลให้กับพนักงาน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไปในปีที่ 30 และปีต่อๆ ไป เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับกิจกรรมภาคบ่ายนั้น บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมกิจกรรมสัปดาห์อนุรักษ์พลังงาน บริษัทฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร โดยกิจกรรมภายในงานนั้นมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านพลังงาน การเล่นเกมส์ตอบคำถามเกี่ยวกับพลังงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานในบริษัทฯ ได้มีบทบาทและส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่า และลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นให้ได้มากที่สุด โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นอย่างมาก


" บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจนทำให้ดำเนินธุรกิจมาจนครบรอบ 30 ปี ในวาระนี้ บริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจและรักษาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคตให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป "คลิกเมนู