กิจกรรม บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด


โครงการแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงจรจัด ณ บ้านแสงตะวัน วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 คุณศุภโชติ แสงสุขเอี่ยม รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีวิคฟุ้ด อินดัสตรี จำกัด ได้นำทีมพนักงานของบริษัท ร่วมกิจกรรมการบริจาคช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงจรจัด ที่ บ้านแสงตะวัน ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ในนามของบริษัท และยังมีสมาชิกและคณะกรรมการของสมาคมคลังสินค้า ไซโล และ ห้องเย็น อ่านต่อ »

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงาน บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจห้องเย็นรับฝากสินค้า มีการดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า 30 ปี ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการมาโดยตลอดคือ กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงาน อ่านต่อ »

งานประชุมสัญจรสานสัมพันธ์ธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และ ห้องเย็น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คุณศุภโชติ แสงสุขเอี่ยม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ได้เข้าร่วมงานประชุมสัญจรสานสัมพันธ์ธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และ ห้องเย็น ครั้งที่ 1 ในฐานะกรรมการและสมาชิกของสมาคมฯ จัดขึ้นที่บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด (MOBILE LOGISTICS) ถนนบางนา-ตราด อ่านต่อ »

บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้แก่บุตรพนักงานในบริษัทฯ บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา การศึกษาสร้างให้คนมีความรู้ความสามารถ ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้มานั้นไปใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งยังช่วยขัดเกลาคนให้มีจิตสำนึกและมีคุณธรรม ซึ่งการศึกษาจึงเป็นปัจจัยหลักของการส่งเสริมและพัฒนาให้แก่เยาวชนของชาติ อ่านต่อ »

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 พร้อมทั้งจัดสัมมนาเรื่อง “การประหยัดพลังงานในกิจการคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น” ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ โดยคุณสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ อ่านต่อ »

งานครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งบริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด
บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ได้จัดกิจกรรมครบรอบ 30 ปี แห่งการดำเนินกิจการการให้บริการคลังสินค้าอาหารแช่แข็งของบริษัท เพื่อเฉลิมฉลองและความเป็นสิริมงคล และถือเป็นโอกาสในการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ในคราวเดียวกัน โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย อ่านต่อ »

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561
" เด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า " จากประโยคนี้ ทำให้เราเข้าใจได้ว่า เด็กทุกคนล้วนมีความสำคัญต่อประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างมาก จึงเป็นเรื่องราวที่ดีที่เราทุกคนจะให้ความสำคัญแก่เด็ก หรือ เยาวชนของชาติ ถึง แม้ว่าวันนี้พวกเขาจะเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆ แต่ในวันหน้าพวกเขาคือ อนาคต และเป็นผู้ใหญ่ ที่จะพัฒนาประเทศของเราต่อไป อ่านต่อ »คลิกเมนู