โครงการแบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงจรจัด ณ บ้านแสงตะวัน


วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 คุณศุภโชติ แสงสุขเอี่ยม รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีวิคฟุ้ด อินดัสตรี จำกัด ได้นำทีมพนักงานของบริษัท ร่วมกิจกรรมการบริจาคช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงจรจัด ที่ บ้านแสงตะวัน ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ในนามของบริษัท และยังมีสมาชิกและคณะกรรมการของสมาคมคลังสินค้า ไซโล และ ห้องเย็น หรือ สมาคม WSCBA ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ในนามของสมาคมฯอีกด้วย สถานที่ให้บริจาคแห่งนี้ดำเนินการดูแลโดย คุณป้านิดา ในการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ไร้เจ้าของอยู่หลายตัว เช่น สุนัข 500 ตัว และ แมว 600 ตัว และบ้านแสงตะวันยังได้รับ หมูป่า 10 ตัว มาอยู่ในการดูแลอีกด้วย ทางบริษัทได้บริจาค อาหารสุนัขและอาหารแมว ให้กับบ้านแสงตะวันเพื่อรองรับการดูแลสัตว์เลี้ยงจรจัดเหล่านี้ นอกจากนี้ สถานที่แห่งนี้ยังมีรูปพระมหาฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 9 ในขณะทรงดูแลสุนัขส่วนพระองค์และสุนัขตัวอื่นๆอีกหลายรูป ราวกับจะสื่อให้เห็นว่าบ้านแสงตะวันกำลังเจริญรอยตามพระประสงค์ของท่านรัชกาลที่ 9 ในการรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงจรจัดด้วยใจเมตตากรุณาอย่างแท้จริง กิจกรรมการบริจาคนี้ทำให้ทุกคนในบริษัทและสมาคม WSCBA ได้มีโอกาสแบ่งปันในการทำบุญอย่างเป็นสุขโดยทั่วหน้ากัน

ที่บ้านแสงตะวันนี้ยังมีความต้องการอาหารสุนัข อาหารแมว เงินบริจาคในการจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ และ ค่าแรงคนงาน อยู่เรื่อยๆ ท่านใดสนใจในการทำกิจกรรมบริจาคให้กับสถานที่นี้ สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทร 081-6128334 หรือสามารถโอนเงินได้ที่ บ้านแสงตะวัน เลขบัญชี 578-2-11018-9 ธนาคารกสิกรไทยคลิกเมนู
<